• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Віртуальний методичний кабінет


Базовий компонент дошкільної освіти на 2021 р. - див. вкладення внизу тексту

П Л А Н

засідань педагогічних рад на 2020 – 2021 навчальний рік

І. «Шляхи реалізації освітньо-виховного процесу, спрямованого на всебічний розвиток дитини»

1. Про організацію освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі у 2020/2021 н. р. (Інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році»(додаток до листа МОН України від 30.07.2020 № 1/9-411))

2. Про програмно-методичне забезпечення освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі.

3.Обговорення завдань та плану роботи ДНЗ на 2020 / 2021 н.р.

4. Про готовність ДНЗ до нового навчального року в період карантину за результатами тематичної перевірки.

5. Виставка новинок методичної літератури та педпосібників.

ІІ. Мовленнєвий розвиток дошкільників в системі дошкільної освіти

1. Система планування освітньої роботи з розвитку мовлення дітей дошкільного віку

2.Методичний діалог «Художньо –мовленєва компетенція дитини дошкільного віку.»

3. . Вплив психічних процесів на мовленнєвий розвиток дітей та причини затримки мови

4. Стан сформованості мовленнєвої компетенції у дітей старших груп.

(за результатами тематичної перевірки).

5. Презентація дидактичних , розвивальних ігор. Посібників спрямованих на розвиток мовленнєвої активності дітей.

ІІІ. Формування логіко-математичної компетентності дошкільників

1.Логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку в системі підготовки дітей до школи

2. Педагогічні технології супроводження процесу формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку.

2. Математине дослідження в контексті STREAM – освіти.

3. Стан роботи з освітньої лінії»Дитина сенсорно- пізнавальному просторі» (за результатами тематичної перевірки).

4. Презентація конспектів занять

ІV.

1. Рівень сформованості життєвої компетентності дошкільників ЗДО.

2.Ознайомлення з планом роботи на оздоровчий період.

3.Готовність дитини до школи : складові успішного навчання.

4.«Працюємо разом» (анкетування педагогів)

Завдання на 2020 – 2021 навчальний рік

З метою практичної реалізації Указу Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Ук­ра­ї­ні на період до 2021», Законів України «Про до­шкільну освіту», «Про охорону дитинства», завдань та вимог Базового компонента дошкільної освіти , програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році»(додаток до листа МОН України від 30.07.2020 № 1/9-411) на сприяння підви­ще­ння якос­ті на­да­ння ос­віт­­ніх по­слуг, ство­­ре­­­н­ня оптимальних умов для під­не­сення ефек­тив­но­с­ті на­вча­ль­но-виховного про­­­це­су, реалізації осо­би­­с­тісного по­те­н­­ціа­лу кож­ної дитини , колектив дошкільного навчального закладу на 2020-2021 навчальний рік ставить такі завдання:

1.Сприяти розвитку фізичного та психічного здоров'я дітей через удосконалення всіх форм медико-педагогічної роботи та взаємодії педколективу, медичних працівників, батьків;

2. Розвивати комунікативно-мовленнєві здібності дошкільників через використання різноманітних сучасних та інтерактивних технологій з метою збагачення активного словникового запасу у дітей, підвищення якості їх мовленнєвої діяльності .

3. Оптимізувати роботу щодо формування математичної компетенції дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій та контексті STREAM – освіти.

4. Продовжувати прилучати дошкільників до культури свого народу, розширювати досвід орієнтування в народному та професійному мистецтві, виховувати в них потребу і звичку посильно вносити елементи прекрасного в побут, природу, взаємовідносини, розвивати творчі художньо – естетичні здібності.


Дошкільний навчальний заклад здійснює освітньо-виховний процес згідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти та програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля".

З метою поліпшення якості освітнього процесу використовуємо авторські, парціальні програми:

· «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);

· «Цікаві шашки», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (авт. – Семизорова В.В., Романюк О.В., Дульська Г.П.);

· «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. - Єфименко М. М.);

· «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. – Лохвицька Л. В.);

· Парціальну програму «Організація художньо-творчої праці з дітьми дошкільного віку.» Старший та середній дошкільний вік. Семченко О.В.,Шквира Л.В., Федіна Г. В.

· Парціальну програма гуртка з образотворчої діяльності «Мальва» Старший дошкільний вік. Гнатенко Р.А., Семченко О.

· "Соняшник" комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку. Л.В. Калуська.

· "Мудрі шахи" программа та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шихи. В.В. Семизорова, О.і. Духновська, Л.Ю. Пащенко.

  • Парціальну програма гуртка пейзажного живопису «Дивосвіт» Старший дошкільний вік. Маковецька Т.В., Кут І.В
  • Курс «Дошкільнятам про освіту сталого розвитку» (Всі вікові групи)

Все починається з родини

Виховання - це щогодинне і щохвилинне заняття, у якому беруть участь і батько, і мати. Разом вони несуть відповідальність за те, якою
виросте їхня дитина.

· Найкращим способом виховання позитивних якостей дитини є приклад її власних батьків.

· Виховувати вашу дитину будуть і будинок в якому ви живете, і речі в ньому, і ваші вчинки, і ваше відношення до рідних і близьких вам людей - бабусь та дідусів.

· Наявність власного куточка виховує в дитини елементи самостійності, акуратності, охайності.

· Правильно організований режим дня вдома забезпечує урівноважений та бадьорий стан дитини, попереджає перевтомлення нервової системи, створює сприятливі умови для психічного та фізичного розвитку дитини.

· Повага до дитини в родині, батьківське тепло і доброзичливість виховують у неї відвертість, ніжність, щирість та вдячність

· Повага до дитини в родині виявляється в довірі до її можливостей, відносній незалежності від дорослих у визнанні її людської гідності.

· Саме в родині починають формуватися ті якості, почуття, звички і навички суспільної поведінки, від яких залежить, якою виросте дитина: буде вона боязкою, безвладною, озлобленою чи духовно багатою, фізично і духовно розвиненою, високоморальною та доброю.

Пам'ятайте, що саме в сімейному колі закладаються та починають розвиватися моральні та етичні якості дитини. Любов до людей, почуття дружби, турбота та повага до старших, прагнення


Права дитини

Дитинство — найважливіший період у житті людини. Саме в цей час вона формується фізично, психічно, інтелек­туально, набуваючи всіх необхідних знань, умінь, навичок. У переважній більшості випадків якість дитячих років визначав якість усього подальшого свідомого життя людини, Травми, якого б характеру вони не були, залишають свій слід, який часто неможливо стерти, І породжують пізніше такі хвороби суспільства, як наркоманія, насильство, злочинність тощо, вислів «Діти — наше майбутнє» аж ніяк не е просто красивою фразою. До­ля будь-якої спільноти, нації, держави в майбутньому залежить від того, якими будуть якості людей, котрі населяти­муть її. Інвестиції, зроблені у дитинство, ніколи не" завдадуть збитків — вони по­вернуться у суспільство сторицею.

Життєвий досвід не тільки свідчить, а й вчить: не буде дітей — не буде і дер­жави. Діти — дзеркало будь-якої держа­ви, вони її майбутнє. Лише за умов життєствердного оптимізму на старті життя суспільство може розраховувати на відчутні успіхи в майбутньому. Через вікову специфіку діти від свого наро­дження не можуть самостійно скориста­тися власними правами. Необхідні опіка дорослих, їхня допомога не лише як вияв природних людських почуттів, норм моралі, а такі, які підкріплювалися б правовими документами і відповідали інтересам усіх дітей.

Саме тому міжнародне співтоварист­во в особі Організації Об'єднаних Націй вже кілька десятиліть працює над тим, щоб створити дітям усього світу якнай­кращі умови для життя і всебічного пов­ноцінного розвитку. Наслідком цієї праці став ряд міжнародних документів над­звичайної ваги, що стосуються прав ди­тини і забезпечення виживання, захис­ту, розвитку дітей.

Необхідністю захисту прав дитини, створення умов для повноцінного життя та розвитку було продиктовано прий­няття ряду законів, програм і на Україні.

Права дитини в документах


1 Універсальна декларація прав людини 11 грудня 1948 рік
2 Декларація прав дитини 20 листопада 1959 рік
3 Конвенція 00Н про права дитини 20 листопада 1989 рік
4 Ратифікація Конвенції ООН про права дитини в Україні 27 вересня 1991 рік
5 Державна програма «Освіта. України XXI» 3 листопада 1993 рік
6 Національна програма «Діти України» 18 січня 1996 рік
7 Обласна програма «Діти України» 29 березня 1996 рік
8 Закон України «Про освіту» 23 березня 1996 рік
9 Конституція України 28 червня 1996 рік
10 Базовий коментар дошкільної освіти 28 жовтня 1996 рік
11 Закон України «Про охорону дитинства» 26 квітня 2001 рік
12 Закон України «Про дошкільну освіту» 11 липня 2001 рік
13 Національна доктрина розвитку освіти в України 17 квітня 2002 рік
14 Міжнародний день захисту дітей 1 червня
15 Міжнародний день прав дитини 20 листопада
16 Міжнародний день прав дитини 10 грудня

Пріоритетні напрями діяльності дошкільного навчального закладу були спрямовані на переосмислення розвивальних, виховних і навчальних завдань, використання особистісно-орієнтованого підходу до розвитку кожної дитини, впровадження в освітній процес найкращих педагогічних досвідів роботи, новітніх технологій виховання та навчання тощо.

Педагогічний колектив ДНЗ № 24 «Світанок»» продовжував подальшу реалізацію Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), який в свою чергу сприяє визнанню самоцінності дошкільного дитинства, створенню сприятливих умов для формування особистості дошкільника, набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку.

Зміст дошкільної освіти в межах Базового компонента реалізовувався в ДНЗ через Державні комплексні програми : «Українське дошкілля», та парціальних програм: фізичного виховання «Казкова фізкультура» М. Єфименко; «Цікаві шашки» В.В.Семизорова, О.В.Романюк; національно-патріотичного виховання «Україна – моя Батьківщина» О. Каплуновська ; «Скарбниця моралі» Л.Лохвицька ; Парціальна програма освітньої роботи з формування конструктивної діяльності дошкільників . Ю.В. Рібцун, О.Г. Рібцун. «Соняшник» комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку. Автор: Л. Калуська; Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку. Автори:

Н. Гавриш, О. Саприкіна, О. Пометун

Кiлькiсть переглядiв: 763

Коментарi

  • Наталія

    2013-01-23 16:06:48

    якуємо за чудову роботу дошкільного закладу! ми дуже раді, що спільно з Вами виховуємо нашу донечку!...