• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Віртуальний методичний кабінет

П Л А Н

засідань педагогічних рад на 2018 – 2019 навчальний рік

СЕРПЕНЬ

«Шляхи організації освітньо-виховного процесу, спрямованого на всебічний розвиток дитини»

1. Про організацію освітньої роботи в закладах дошкільної освіти у 2018/2019 н. р. (інструктивно-методичний лист МОН України від 19.04.2018 р. № 1/9-249).

2. Про програмно-методичне забезпечення освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі. Презентація програм.

3.Аналіз стану освітньо-виховної роботи за 2017 / 2018 н.р.Завдання педколективу на 2018 / 2019 н.р. Ознайомлення з річним планом роботи.

4. Виставка новинок методичної літератури та педагогічних посібників

ГРУДЕНЬ

Інтеграція суспільного та родинного виховання

1.Сім’я як партнер педагогів у формуванні ціннісних орієнтацій дитини

2.Традиційні та нові форми взаємодії з батьками дітей раннього та дошкільного віку. (Інтерактивна ділова гра)

3. Про стан організації роботи з батьками в ДНЗ

4. Презентація посібників роботи з батьками

ЛЮТИЙ

Гра – ключ до пізнання

1. Гра, як фундаментальна технологія розвитку та виховання дошкільників.

2. Сюжетно – рольова гра – школа моралі для дитини дошкільного віку

3. Про стан організації сюжетно – рольових ігор в ДНЗ за результатами тематичної перевірки.

4. Призентація макетів розвивального середовища для сюжетно-рольових ігор

ТРАВЕНЬ

1. Рівень сформованості життєвої компетентності дошкільників ДНЗ.

2. Ознайомлення з планом роботи на оздоровчий період.

3. Готовність дитини до школи : складові успішного навчання.

4. «Працюємо разом» (анкетування педагогів)

Завдання на 2018 – 2019 навчальний рік.

З метою практичної реалізації Указу Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Ук­ра­ї­ні на період до 2021», Законів України «Про до­шкільну освіту», «Про охорону дитинства», завдань та вимог Базового компонента дошкільної освіти , програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Інструктивно-методичних рекомендацій(додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 19.04.2018 №1/9-249 «Про організацію освітньої роботи в закладах дошкільної освіти у 2018 – 2019 навчальному році» ) на сприяння підви­ще­ння якос­ті

на­да­ння ос­віт­­ніх по­слуг, ство­­ре­­­н­ня оптимальних умов для під­не­сення ефек­тив­но­с­ті на­вча­ль­но-виховного про­­­це­су, реалізації осо­би­­с­тісного по­те­н­­ціа­лу кож­ної дитини , колектив дошкільного навчального закладу на 2018-2019 навчальний рік ставить такі завдання:

1 Сприяти формування україноцентричного контенту в дошкільній освіті згідно з вимогами Базового компоненту дошкільної освіти.

2. Забезпечувати інтеграцію родинного і суспільного дошкільного виховання на засадах народної педагогіки, національної культури, сучасних досягнень науки, надбань світового педагогічного досвіду;

3. Спрямувати роботу на формування світогляду, пізнавальної активності , комунікативної та загальної життєвої компетентності дітей дошкільного віку через сюжетно-рольову гру.

4. Продовжувати сприяти розвитку у дошкільників емоційно-естетичного сприймання та ціннісного ставлення до краси навколишнього світу, формуванню уявлень про різні види мистецтва та їх характерні особливості, розвитку творчих здібностей і збагачення індивідуального художньо-естетичного досвіду кожної окремої дитини

Дошкільний навчальний заклад здійснює освітньо-виховний процес згідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти та програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля".

З метою поліпшення якості освітнього процесу використовуємо авторські, парціальні програми:

· «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);

· «Цікаві шашки», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (авт. – Семизорова В.В., Романюк О.В., Дульська Г.П.);

· «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. - Єфименко М. М.);

· «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. – Лохвицька Л. В.);

· Парціальну програму «Організація художньо-творчої праці з дітьми дошкільного віку.» Старший та середній дошкільний вік. Семченко О.В.,Шквира Л.В., Федіна Г. В.

· Парціальну програма гуртка з образотворчої діяльності «Мальва» Старший дошкільний вік. Гнатенко Р.А., Семченко О.

· "Соняшник" комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку. Л.В. Калуська.

· "Мудрі шахи" программа та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шихи. В.В. Семизорова, О.і. Духновська, Л.Ю. Пащенко.

  • Парціальну програма гуртка пейзажного живопису «Дивосвіт» Старший дошкільний вік. Маковецька Т.В., Кут І.В
  • Курс «Дошкільнятам про освіту сталого розвитку» (Всі вікові групи)

Все починається з родини

Виховання - це щогодинне і щохвилинне заняття, у якому беруть участь і батько, і мати. Разом вони несуть відповідальність за те, якою
виросте їхня дитина.

· Найкращим способом виховання позитивних якостей дитини є приклад її власних батьків.

· Виховувати вашу дитину будуть і будинок в якому ви живете, і речі в ньому, і ваші вчинки, і ваше відношення до рідних і близьких вам людей - бабусь та дідусів.

· Наявність власного куточка виховує в дитини елементи самостійності, акуратності, охайності.

· Правильно організований режим дня вдома забезпечує урівноважений та бадьорий стан дитини, попереджає перевтомлення нервової системи, створює сприятливі умови для психічного та фізичного розвитку дитини.

· Повага до дитини в родині, батьківське тепло і доброзичливість виховують у неї відвертість, ніжність, щирість та вдячність

· Повага до дитини в родині виявляється в довірі до її можливостей, відносній незалежності від дорослих у визнанні її людської гідності.

· Саме в родині починають формуватися ті якості, почуття, звички і навички суспільної поведінки, від яких залежить, якою виросте дитина: буде вона боязкою, безвладною, озлобленою чи духовно багатою, фізично і духовно розвиненою, високоморальною та доброю.

Пам'ятайте, що саме в сімейному колі закладаються та починають розвиватися моральні та етичні якості дитини. Любов до людей, почуття дружби, турбота та повага до старших, прагнення


Права дитини

Дитинство — найважливіший період у житті людини. Саме в цей час вона формується фізично, психічно, інтелек­туально, набуваючи всіх необхідних знань, умінь, навичок. У переважній більшості випадків якість дитячих років визначав якість усього подальшого свідомого життя людини, Травми, якого б характеру вони не були, залишають свій слід, який часто неможливо стерти, І породжують пізніше такі хвороби суспільства, як наркоманія, насильство, злочинність тощо, вислів «Діти — наше майбутнє» аж ніяк не е просто красивою фразою. До­ля будь-якої спільноти, нації, держави в майбутньому залежить від того, якими будуть якості людей, котрі населяти­муть її. Інвестиції, зроблені у дитинство, ніколи не" завдадуть збитків — вони по­вернуться у суспільство сторицею.

Життєвий досвід не тільки свідчить, а й вчить: не буде дітей — не буде і дер­жави. Діти — дзеркало будь-якої держа­ви, вони її майбутнє. Лише за умов життєствердного оптимізму на старті життя суспільство може розраховувати на відчутні успіхи в майбутньому. Через вікову специфіку діти від свого наро­дження не можуть самостійно скориста­тися власними правами. Необхідні опіка дорослих, їхня допомога не лише як вияв природних людських почуттів, норм моралі, а такі, які підкріплювалися б правовими документами і відповідали інтересам усіх дітей.

Саме тому міжнародне співтоварист­во в особі Організації Об'єднаних Націй вже кілька десятиліть працює над тим, щоб створити дітям усього світу якнай­кращі умови для життя і всебічного пов­ноцінного розвитку. Наслідком цієї праці став ряд міжнародних документів над­звичайної ваги, що стосуються прав ди­тини і забезпечення виживання, захис­ту, розвитку дітей.

Необхідністю захисту прав дитини, створення умов для повноцінного життя та розвитку було продиктовано прий­няття ряду законів, програм і на Україні.

Права дитини в документах


1 Універсальна декларація прав людини 11 грудня 1948 рік
2 Декларація прав дитини 20 листопада 1959 рік
3 Конвенція 00Н про права дитини 20 листопада 1989 рік
4 Ратифікація Конвенції ООН про права дитини в Україні 27 вересня 1991 рік
5 Державна програма «Освіта. України XXI» 3 листопада 1993 рік
6 Національна програма «Діти України» 18 січня 1996 рік
7 Обласна програма «Діти України» 29 березня 1996 рік
8 Закон України «Про освіту» 23 березня 1996 рік
9 Конституція України 28 червня 1996 рік
10 Базовий коментар дошкільної освіти 28 жовтня 1996 рік
11 Закон України «Про охорону дитинства» 26 квітня 2001 рік
12 Закон України «Про дошкільну освіту» 11 липня 2001 рік
13 Національна доктрина розвитку освіти в України 17 квітня 2002 рік
14 Міжнародний день захисту дітей 1 червня
15 Міжнародний день прав дитини 20 листопада
16 Міжнародний день прав дитини 10 грудня

Пріоритетні напрями діяльності дошкільного навчального закладу у 2017 - 2018 навчальному році були спрямовані на переосмислення розвивальних, виховних і навчальних завдань, використання особистісно-орієнтованого підходу до розвитку кожної дитини, впровадження в освітній процес найкращих педагогічних досвідів роботи, новітніх технологій виховання та навчання тощо.

Педагогічний колектив ДНЗ № 24 «Світанок»» продовжував подальшу реалізацію Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), який в свою чергу сприяє визнанню самоцінності дошкільного дитинства, створенню сприятливих умов для формування особистості дошкільника, набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку.

Зміст дошкільної освіти в межах Базового компонента реалізовувався в ДНЗ через Державні комплексні програми : «Українське дошкілля», та парціальних програм: фізичного виховання «Казкова фізкультура» М. Єфименко; «Цікаві шашки» В.В.Семизорова, О.В.Романюк; національно-патріотичного виховання «Україна – моя Батьківщина» О. Каплуновська ; «Скарбниця моралі» Л.Лохвицька ; Парціальна програма освітньої роботи з формування конструктивної діяльності дошкільників . Ю.В. Рібцун, О.Г. Рібцун. «Соняшник» комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку. Автор: Л. Калуська; Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку. Автори:

Н. Гавриш, О. Саприкіна, О. Пометун

Кiлькiсть переглядiв: 513

Коментарi

  • Наталія

    2013-01-23 16:06:48

    якуємо за чудову роботу дошкільного закладу! ми дуже раді, що спільно з Вами виховуємо нашу донечку!...